Kung hindi ikaw? Sino? Kung hindi ngayon kailan? Kung hindi dito? Saan? Kung hindi ngayon? Kailan pa ang pagbabago? Kung ganoon man, bakit hindi ikaw? Dito? At ngayon mo simulan? Ang pagbabago? O kailangan mo pa uling maranasan ang Martial Law? O ang Global Economical Crisis? Para lang mabago? 


Subukan mong simulan at ikaw ay susundan, tawirin ang pagbabago mula sa makaluma at hindi magandang pamamaraan ng nakalipas at buksan ang mga mata sa kinabukasan. Ating simulan sa sarili at maging mabuting halimbawa upang tayo ay sundan ng iba. Simulan sa maliliit dahil ito ay maaring lumaki.  Ang sabi nga kahit anong maliit basta’t malimit ay lumalaki.  


Simulan natin sa pagiging disiplinado sa lahat ng bagay hindi lamang sa salita kundi maging  sa gawa. Sabayan ito ng sipag at tiyaga dahil nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Matuto tayong planuhin ang ating mga aksyon upang makokontrol natin ang sitwasyon. 


Matapos nating ayusin ang ating sari-sarili nating pamumhay, matutunan din sana natin ang makisangkot sa mga napapanahong usapin dahil sabi nga walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Isipin mo rin ang iyong maitutulong sa iyong bayan. Nawa’y manahan din sa atin ang nasyonalismong kaisipan.  Ang simula ng pagbabago ay nasa iyo, ngayon na at dito mismo.


Maging ikaw ay bata o matanda, may natapos o wala, tambay o nagtatrabaho, may panahon pa para magbago ang ating bayan.  Simulan sa sarili. Maging disiplinado at doon magsisimula ang pagbabago. 


TEXT CAMPAIGN

Kung hindi ikaw? Sino? Kung hindi ngayon kailan? Kung hindi dito? Saan? Kung hindi ngayon? Kailan pa ang pagbabago? Kung ganoon man, bakit hindi ikaw? Dito? At ngayon mo simulan?
pagbabagosasarili.doc
File Size: 29 kb
File Type: doc
Download File
Leave a Reply.


ppcrv,san,vicente,de,paul,parish