Kaugaliang Pilipino, kahang-hanga’t katangi-tangi. Tatak ng isang tunay na Pilipino. Ngunit kapag naabuso, ito’y nagdudulot negatibong kinagawian.PAGTULONG vs PAGTULONG

Likas sa ating mga Pilipino ang maging matulungin. Magkakamag-anak, magkakapitbahay o maging magkakaibigan, bawat isa ay laging handang tumulong kapag may nangailangan. “BAYANIHAN” sa madaling sabi. Kitang- kita ito noong panahon na hinagupit ang bansa ng dalawang bagyo. Halos lahat nawalan… mayaman man o mahirap, ano man ang antas ng buhay, tinangay lahat ng mga pinaghirapan. Ngunit hindi nagpadala ang pinoy sa agos.  Muling naghari ang diwa ng bayanihan at unti-unting bumangon ang bawat isang nasalanta.

Lingid sa kaalaman ng nakararami, ito’y naging magandang pagkakataon sa mga nais sumikat upang maging tagapagtanggol sa mata ng masa. Sayang ok na sana kaso may hidden agenda pala. UTANG NA LOOB vs UTANG NA LOOB

Pagkatapos pagdadamayan, likas naman sa mga natulungan ang tumanaw ng utang na loob. Ito ang pagsukli o pagbabalik ng pabor sa mga tumulong. Handang gawin ang lahat upang maipadama ang lubusang pasasalamat.

Ngunit naaabuso din ang pagtanaw ng utang na loob. Kapalit ng inaakalang buong pusong pagtulong ay buong pagkatao’t maging ang kaluluwa ng mga natulungan. Sapilitang pagsunod sa kagustuhan ng tumulong kahit labag na ito sa kalooban ng tinulungan… Walang magawa, may utang na loob kasing dapat bayaran.BAHALA NA vs BAHALA NA

Bahala na. Salitang nagmula sa salitang “BATHALA NA” na ang ibig sabihin ay pagpapaubaya sa  Diyos ng lahat ng bagay. Dito ipinapakita ang tunay na pananampalataya at buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Yan ang Pinoy.   Dasal ang sandata sa laban ng buhay. 

Ngunit hindi makukumpleto ang tagumpay kung walang pagkilos at kung hahayaan lamang ang mga pangyayari. Ayon nga sa kasabihan “NASA DIYOS ANG AWA, NASA TAO ANG GAWA”. Dapat kumilos din tayo at hindi lang tumulala. Halimbawa, kung nais mo ng pagbabago sa bansa kailangang mayroon kang gawin at huwag lang hayaan ang ibang kumilos, Hindi ka ba nakokonsyensya? Nais mo ng pagbabago ngunit nakaupo ka lang. Mahalaga ang partisipasyon mo sa katuparan ng pagbabagong ito... 


IKAW ANG BAHALA SA PAGBABAGONG ITO.


Paalalala: Ang Deadline ng pagpaparehistro ng mga botante ay sa October 31, 2009  


TEXT CAMPAIGN:

Utang na loob. Isang magandang ugaling Pilipino na maaaring maabuso. Sa darating na eleksyon, pangalagaan mong hindi ito magamit ng mga kandidato para makuha ang boto mo. (Deadline of Voters Registration- October 31, 2009). Visit www.ppcrvsanvicentedepaul.weebly.com
[Please pass]
ugalingpilipino.doc
File Size: 31 kb
File Type: doc
Download File

7/8/2012 10:27:58 am

This is in actuality a terrific webpage.our article let me know a lot of things , this article is really good.I'm happy I found it though.

Reply
7/8/2012 10:28:04 am

I undeniably will undoubtedly revisit.It’s actually a great and helpful piece of info.Thank author for it. I’m sure i am very happy to make a high comment here..

ReplyLeave a Reply.


ppcrv,san,vicente,de,paul,parish